Kategoriler
Genel

15 Gün süre verildi !

Ziraat Bankası’nda hesabı olanların 15 gün içerisinde en yakın şubeye gitmesi gerekiyor! Gitmeyenler pişman olacak! Ziraat Bankası’nda hesabı olan herkesi yakından ilgilendiren mühim bir açıklama yapıldı. Yapılan bildirimde bankada hesabı olanların 15 gün içerisinde en yakın şubeye gitmesi gerektiği belirtildi. Konuya dair Ziraat Bankası’nın yapmış bulunduğu Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamasında bu sene ortamında zamanaşımına uğrayacak yatırım hesaplarını tek tek duyurdu. Buna göre banka 15 Haziran tarihine kadar listede adı olanların kesinlikle şubeye gitmesi gerekliliğini belirtti.

 

2022 ve 2023 seneları ortamında zamanaşımına uğrayacak olan hesapların listesi Ziraat Bankası yönünden açıklandı. Banka açıklamasında detayları aktarırken, şu ifadeleri kullandı: 2023 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları 22.04.2021 tarih ve 31462 saseneı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 saseneı Kanun’un 12’nci maddesiyle “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, prosedür ya da rastgele bir şekilde verilen yazılı talimat tarihinden başlayarak on sene içerisinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir.” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekiyor olup, listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar, Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara devredilecektir. 2022 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

 

22.04.2021 tarih ve 31462 saseneı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 saseneı Kanun’un 12’nci maddesiyle “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, prosedür ya da rastgele bir şekilde verilen yazılı talimat tarihinden başlayarak on sene içerisinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir.” denilmektedir.

Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları listesinde verileri yer alan müşterilerimizin YTM’ye devir yapılacak tarihten önce şubelerimize başvurmaları gerekiyor olup, listede belirti edilen tarihe kadar prosedür yapılmaması durumunda yatırım hesaplarındaki her türlü emanet ve alacaklar, Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara devredilecektir.

 

“Zamanaşımına Uğrayan Varlıkların İadesi İçin Başvuru Şekli” ile ilgili ayrıntılı bilgi için 2022 senesinde zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını görebilmek içintıklayınız (26.08.2021 tarih, 31580 saseneı Resmi Gazete Madde 28) 2022 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Mevduat Hesapları ve Emanetler 5411 saseneı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, prosedüri, rastgele bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on sene içerisinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 saseneı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekiyordir.

 

Zamanaşımına uğrayan hesaplar listesinde verileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları durumunda, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir