Kategoriler
Genel

ÇALIŞANA MÜJDE !

Binlerce çalışana müjde: Kıdem tazminatında kesilen vergilere iade
Kıdem tazminatında kesilen vergilere iade yolu açık. Vergi iadesinde 27 Mart 2018 milat olarak kabul edilirken, dava açan 25 bine yakın çalışan amacıyla vakit aşımı işlemeyecek. Bu kapsamda aşağı yukarı 180 milyon liralık vergi iade edilecek .

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine dair planlama binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Vergi iadesinde 27 Mart 2018 milat olarak kabul edilirken, dava açan 25 bine yakın çalışan amacıyla vakit aşımı işlemeyecek. Çalışanın kıdemi ve ikale sözleşmesindeki (işçi ve işverenin anlaşarak var olan bir sözleşmeyi ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirdikleri bozma sözleşmesi) oran ile vergi dilimi yükseldikçe, alıncak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda aşağı yukarı 180 milyon liralık vergi iade edilecek. İade alabilmek amacıyla d’ava açmamış olmak, sahip olunan davalardan da vazgeçmek gerekiyor.

İkale sözleşmesi, iş güvencesi, iş sonu ve iş kayıbı tazminatları, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi detaylı adlarla oluşturulan ödemeler, yardımlar da kıdem tazminatı gibi değerlendiriliyor. Bu kapsamda oluşturulan ödemeler senelik kıdem tazminat tavanını aşmayan tutar amacıyla 27 Mart 2018’den itibaren vergi alınmıyor. Kıdem arttıkça alıncak vergi iadesi tutarı yükselirken, 5 senelik vakit aşımı 2019’dan geriye doğru hesaplanıyor.

Sabah’ın haberine göre, Kıdem tazminatı ve vergi iadesi hususu ile alakalı merak edilen soruların yanıtları şöyle:

KIDEM TAVANI NE ZAMAN BELİRLENİYOR?
TAVAN oranı Ocak ve temmuz başında belirleniyor. Kıdem tazminat tavanı bu sene amacıyla 10 bin 848 lira uygulanıyor. Çalışanlar evlilik, askerlik ya da 15 sene 3.600 gün ile işten ayrılacaksa bu haklarını Ocak ve temmuz aylarında kullanmaları lehine olur. Bu sayede belirlenecek yeni tavandan kıdem tazminatı alacakları amacıyla alacakları tutar da artıyor. Mesela yüzde 35’lik vergi diliminde olup 16 senedir aynı işyerinde çalışıp Aralık 2018’de 200 bin lira tazminatla ayrılan çalışan aşağı yukarı 24 bin lira iade alabilir.

İŞVEREN TAVANININ AŞILMASI DURUMUNDA ÖDEME YAPAR MI?
Prime temel kazancı yüksek bir yerden bildirilen ve tavan tazminatını aşanların bir senelik çalışmasının karşılığı olarak alacakları tazminat oranı maksimum tavan olur. Aşan kısma ödeme yapılmıyor. İşverenler, iade prosedürünin uygulanabilmesi amacıyla, hizmet erbabı, vekilleri ya da alakalı vergi dairesince istenilen bilgi, belgeleri, ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle yükümlü bulunuyor.

TAZMİNATTAN VERGİ KESİLİP KESİLMEDİĞİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
AYRILDIĞINIZ işyerinin muhasebesinden öğrenebilirsiniz. Vergi Usul Kanunu’na göre vergide vakit aşımı vergiyi doğuran prosedürü izleyen takvim seneından itibaren beş sene sonra doluyor. Bu vakit aşılsa dahi daha evvel vergi iadesi amacıyla dava açanlar yönünden vakit aşımı prosedürüyor. Zaman aşımı 2019 seneından geriye doğru hesaplanıyor.

KIDEM TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLİYOR MU?
TAVAN oran üzerinden alınan kıdem tazminatından yalnızca binde 8 oranında damga vergisi kesilir. Tavan oranı aşan kısım kıdem kaliteyi taşımıyor. Gelir vergisi kıdem tazminatında tavanı aşan kısım amacıyla söz hususu oluyor. Aynı senede aniden çok işyerinde çalışanların aldığı ücreti o sene amacıyla tespit edilen tutarı aşması halinde beyanname vermesi gerekiyor. Beyannamede eğitim, sağlık, sigorta harcamaları gider gösterilerek ek vergiden kurtulacakları gibi vergi iadesi de alabilirler.

HANGİ TAZMİNATLARDA VERGİ KESİNTİSİ İADESİ YAPILABİLİR?
İŞ güvencesi, iş sonu ve iş kayıbı tazminatları, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi tazminatlarda kesilen gelir vergisi iade edilir. Düzenlemeden 27 Mart 2018’den evvel işten anlaşarak ayrılanlar yararlanabiliyor. İşten karşılıklı sözleşme, ikale sözleşmesi ile ayrılan vergi iadesine hak kazanıyor. Vergi vermemesi gerekli olanlar ödedikleri vergiyi geri alabilmek istemeleri halinde bulundukları il ve ilçelerdeki belediyeye dilekçe ile müracaatte bulunmaları halinde vergi iadesini alabiliyor. Vergi iadesini beş sene içersinde müracaat yapanlar alabilir. Vergi iadesi alabilmesi amacıyla (henüz kesinleşmeyen) açılan davadan feragat etmesi gerekiyor. Davadan feragat edildiğine dair belgelerin vergi iadesine teslim edilmemesi halinde iade prosedürü yapılmıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir