Kategoriler
Genel

ENERJİ HAMLESİ !

Türkiye’den müthiş enerji hamlesi! Hem sınırsız hem çok ucuz
Yenilenebilir enerji ucuz ve sınırsız olması namacıylaiyle dünyada büyük ilgi görüyor. Türkiye’de bu hususyla alakalı mühim bir aşamaya imza atıyor. Konuyla alakalı hususşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ‘İstiyoruz ki vatan genelinde bir güneş seferberliği başlatalım. Bu seferberlikten yalnızca sektörümüz değil tüm Türkiye kazanacak. Hedefimiz imkânı olan tüm tüketicilerin tükettiği enerjiyi Güneş’ten üretmesi. Gerçek kullanımı olan yalnız kapasite kısıtı namacıylai ile üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünü açıyoruz’ dedi.

Türkiye güneş enerjisinde süratli yükselişini sürdürüyor. Lisanssız güneş enerjisi kurulu kuvveti 8 bin megawatta yaklaştı.Lisanssız enerji; güneşten yararlanarak en düşükten en yüksek civara belli bir sınır olmaksızın elektrik üretimine imkân sağlanması manasına geliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) bu alanda yaptığı planlamalerle son senelerde yalnızca belediyeler ve endüstri mekanları değil, tarımsal üreticiler, turizm işletmecileri dahil her abone grubundan vatandaşlarımız tükettiği enerjinin yapımcısı mevkisine geldi. Bu alanda oluşturulan yatırımlar 3 buçuk-4 sene içersinde kendini amorti edebilme/elektrik faturasını karşılama potansiyeline sahip.

EPDK Başkanı yeni planlamayi anlattı
EPDK bu alanda yeni gereksinimlere cevap verecek ve sektörün gelişimini akamete uğratacak girişimleri engel olan yeni bir planlamayi daha karara bağladı. Sektör temsilcilerinin de katkısı ile son şeklini alan yeni planlama önümüzdeki zamanlarda resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz Habertürk’e yaptığı açıklamada, yapılaşmanın yoğun bulunduğu yerlerde, organize endüstri yerlerinde lisanssız üretim tesisi amacıyla yer bulamayan tüketicilerin diğer dağıtım yerlerinde, endüstri mekanları dışında tesis kurabilmeleri amacıyla aynı dağıtım bölgesi olması şartının kaldırıldığını açıkladı:

Yılmaz: “Örneğin bir endüstricimiz bundan sonra ister OSB içersinde olsun ister dışında olsun diğer bir dağıtım bölgesinde lisanssız üretim tesisi kurabilecek. Lisanslı ya da lisanssız kojenerasyon tesisleri tespit edilen tüketiciler de belirli şartlar altında kojen santrali ile karşılayamadığı tüketimleri amacıyla lisanssız üretim tesisi kurabilecek” dedi.

2019 tarihli Cumhurdiğernı Kararı ,2022 Mart ayındaki yasa farklılığı ile birtakım abone gruplarında bu kuvvetin 2 katına çıkarıldığını anımsatan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söyledi: Sayın Cumhurdiğernımızın bu süreçte yerli ve yenilenebilir enerjiye verilen destek bizim en büyük güvencemizdir. Bu planlamamizle; ‘tüketim kadar üretim’ h’edefinden sapan, mühendislik bilimine ve teknik gerçeklere aykırı olarak kurulu kuvvetinü orantısız şekilde arttıran, gerçek tüketicilerin lisanssız üretim tesisi kurabilmeleri imkânını ortadan kaldıran, tüketim olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa husus edilebilecek üretim oranlarını belirledik. Düzenlememiz Cumhurdiğernlığı kararı ve alakalı yasaun hedefina sahada en iyi şekilde hizmet edecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz hususyla alakalı bilhassa sosyal medyada yer alan eleştirilere de cevap verdi. ”

Bu planlama birilerini rahatsız edebilir elbette
“Bu eleştirilerin iki namacıylai olabilir ya bilgi eksikliği ya da kötü niyet. Bu planlama birilerini rahatsız edebilir elbette. Ama kim bu birileri? Sektöre zarar veren, tarım üreticilerimizi, endüstricilerimizi, hayvancılıkla uğraşan tüketicilerimizi kullanarak gerçekle bağı olmayan tüketim tesisi kuvveti yaratarak hat ve trafo kayıbına namacıyla olanlar, tüketim yapmadan üretim yaparak tarım, hayvancılık ve endüstri üretimlerini akamete uğratanlar. Evet bunlara dur diyoruz. Düzenlememizin hedefi belli: Kendi kullanımı amacıyla üretim yapanların desteklenmesi. Gerçek kullanımı olan ve kapasite kısıtı namacıylai ile üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılması. Bakın biz kendi binamızda güneş panelleri kurduk. Tükettiğimiz enerji kadar üretiyoruz. İstiyoruz ki vatan genelinde bir güneş seferberliği başlatalım. Bu seferberlikten yalnızca sektörümüz değil tüm Türkiye kazanacak. Ama rica ediyorum kimse kulaktan dolma bilgilerle planlamamizin hedefinı saptırmaya kalkmasın.”

Bedelsiz enerji sistemi
Düzenleme ile tüketim oranı kadar imal edilen enerjinin tüketim seviyesine mahsuplaştırılacağını bir tüketim oranı kadar imal edilen çok enerjinin ise satışa husus edileceğini bildiren Yılmaz “bu orandan daha çok oluşturulan üretim ise tüm tüketicilerimize yarar sağlayacak şekilde ‘bedelsiz enerji’ olarak sisteme yansıyacak. Üretilen oran yükseldikçe tüketicilerimizin faturaları da düşüş tarafında etkilenecek inşallah” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir