Kategoriler
Genel

SAKIN KULLANMAYIN

Evinizde var ise
Günümüzde eksprlerin en çok denk geldiği p’roblemlere karşı uzmanlardan ikaz geldi.Yaşlı insanlarda ve bazı ırklarda böbrek h’astalığı gelişme riskinin çok olma olasılığını belirten Nefroloji uzmanı Dr. Bahtışen Güven, böbrek yetmezliğine niçin olan hepimizin yaptığı o yanlışı açıkladı.Sakın kullanmayın


Hücrelerin metabolizması sonucunda atık ürünlerin ortaya çıkması ve birikmesi su dengesinin bozulması halinde kişinin kronik böbrek hastalığı yaşadığını dile getiren Emsey Hospital Nefroloji uzmanı Dr. Bahtışen Güven, kronik böbrek hastalığının yinellikle yavaş bir biçimde zaman ortamında gelişme gösterdiğini yalnız bu gelişmenin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini kaydetti. Çoğunlukla yaşı insanlar ve bazı ırklarda böbrek hastalığı gelişme r’iskinin çok olabileceğine ilgi çeken Güven, bu durumun önüne geçmek adına önemli ikazlarda bulundu. Böbrek h’astalığının erken evrelerde yinellikle komplike belirti ve bilgi vermediğini dile getiren Nefroloji uzmanı Dr. Bahtışen Güven, “Sıklıkla böbrek fonksiyonları yüzde 15’in altına düşünce halsizlik, bulantı, kusma, iştahsızlık, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkar ve ne yazık ki böbrekler kalp, akciğer, beyin, kan ve deri gibi pek çok organ ile iletişim halinde çalışması sebebiyle hastalıkta bu organlarda etkilenir” dedi.

Diyabet ve yüksek kan basıncı kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkların böbrek hastalığına yol açabileceğinin altını çizen Güven, “Ailedeki kişilerde böbrek hastalığı varsa, diyalize giriyorsa ya da böbrek nakli yapıldıysa böbrek hastalığı gelişme riski, bu tür bir öyküsü olmayan insanlara göre daha yüksek olabilir. Ağrıkesici ve ateş düşürücü olarak tanınmış NSAİ (nonsteroid anti-enflamatuvar ilaçlar) ve parasetamol grubu ilaçlar günümüzde yaygın ve kontrolsüz olarak kullanılıyor.
Evinizde var ise
Hastaların 3’te 1’i bu ilaçları baş ağrısı, eklem ağrısı beraberinde halsizlik, uykusuzluk gibi şikayetleri amacıyla de kişilerin kullanıyor” diye konuştu. Güven, ilaçların böbreklere olan etkilerini ise şu şekilde anlattı: “1953 yılında uzun ve yüksek dozda NSAİ kullanımı kronik interstisyel nefrite (KİN) niçiniyle varolduğu gösterilmiştir. NSAİ ilaçların Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği, hipertansiyon, ödem, elektrolit denge bozuklukları, kalsiyum ve potasyum yükselmesi tuz miktarının düşmesi gibi tanınmış çok çok yen etkisi var. Parasetamol kullananlarda nadiren yan etkin görülmekte: bu vakalarda yüksek doz parasatemol kullanımı ile ilişkili karaciğer ve böbrek yetmezliği görülmüştür. NSAİ kullanımda akut ve kronik böbrek h’asarı oluşabilir. Ne yazık ki NSAİİ ilaçların çok kısa ve çok az miktarda kullanımı sağlıklı kişilerde bile c’iddi böbrek yetmezliğine yol açabilir.”NSAİ kullanımında gelişen Akut Böbrek Hasarı ilaç dozuna bağımlı olmadığının altını çizen Güven, “Böbrek kanlanmasını bozarak, böbrek kanal hücrelerine ciddi hasar vererek hastayı hemodiyaliz tedavisine kadar götürebilir. Alerjik reaksiyona benzeyen hücresel reaksiyon oluşturarak yine böbrek hücrelerine zarar verebilirler. Böbrek süzgeçlerine (glomerul) hasar vererek idrarda protein kaçağına ve glomerulonefrit hastalığına yol açabilirler. Akut Böbrek Hasarı zamanında ve doğru bir tedavi ile tamamen düzelebilir ya da kronik bir sürece dönüşüp kronik böbrek yetmezliğine ilerleyebilir. Zamanında tayin edilen h’asar sıvı tedavisi ve kortizon verilerek tedavi edilir” ifadelerini kullandı. NSAİ ilaçlar kullanıldığında böbrek h’asarını kolaylaştıran ve artıran durumlar sahip olunan varolduğunu dile getiren Güven, ‘’kişinin susuz kalması ileri yaş, sahip olunan olan böbrek, kalp yetmezliği başka ilaçlarla beraber kullanılması tansiyon ilaçları, antibiyotikler gibi NSAİ ilaçların yüksek dozda ve uzun zaman kullanımı özellikle Romatizma h’astalıkları tedavisinde, KİN ya da başka adı ile Analjezik Nefropatiye yol açar. İki ile beş yıl ortamında 2-3 kilogram ilaç kullanımı kalıcı böbrek hasarına namacıyla olur. Bu durumda özel bir tedavi yoktur h’asar kalıcıdır ve yavaş olarak kronik böbrek yetmezliğine ilerler. Sonuç olarak ağrıkesicilerin yan etkisi çok c’iddi böbrek yetmezliğine yol açabilir ve bu hasar kalıcı olabilir. Bu ilaçların her zaman doktor önerisi ve kontrolü altında alınması gerekmektedir. NSAİ ilaç kullanımı sırasında böbrek hasarını azaltmak amacıyla başka bir sakıncası sahip olunan değil ise (kalp yetmezliği gibi) günde iki litreden çok su kullanımı önerilir, Aralıklı kanda böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin, elektrolitler vs) kontrolü yapılabilir. Parasetamol daha güven edilir olarak değerlendirilse de yan etkin tarafından alakalı olunmalı” ikazsında bulundu. Kaynak: cnnturkcom Doktorunuza Danışınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir