Kategoriler
Genel

SON 2 GÜN

Değerli konutta beyannameyi unutmayın! Son 2 gün
Villa, rezidans, yalı… Rayiç ayısal değeri 6 milyon 173 bin lirayı aşan konutlar amacıyla ödenen Değerli Konut Vergisi’nde 21 Şubat’a kadar beyanname verilecek.
eğerli Konut Vergisi (DKV), ilk kez geçtiğimiz sene ödendi. Bu sene ikinci kez uygulanacak Değerli Konut Vergisi’nde beyanname vermek amacıyla saseneı gün kaldı.

 

Emlak Vergisi  sayısal değeri 6 milyon 173 bin lirayı geçtiğimiz aniden çok konutu olanlar, 21 Şubat’a kadar beyanname verecek. Ödemeler ise şubat ayı sonuna kadar yapılabilecek. Verginin ikinci taksidi ağustos ayında ödenecek. İsteyen peşin ödeme de yapabilecek.

MATRAH ARTTI

Değerli Konut Vergisi amacıyla Emlak Vergisi’ne temel bina vergi  sayısal değeri öneme alınıyor. Geçtiğimiz sene bina vergi  sayısal değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar amacıyla DKV alınmıştı. Bu sene hem matrah hem de vergi değerleri arttı. Bu sene vergi tekrar değerleme oranının yarısı olan (yüzde 36.2/2) yüzde 18.10 oranında artırılarak eşik değer 6 milyon 173 bin lira olarak belirleme edildi.

Buna göre evinin  sayısal değeri,

6 milyon 173 bin TL ile 9 milyon 260 bin TL arasında olanlar (bu tutar dahi) 6 milyon 173 bin TL’yi aşan alanı amacıyla binde 3 oranında,

12 milyon 347 bin TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin TL’si amacıyla 9 bin 261 TL, çoğu amacıyla binde 6 oranında,

12 milyon 347 bin TL’den çok olanlar 12 milyon 347 bin TL’si amacıyla 27 bin 783 TL, çoğu amacıyla binde 10 oranında vergi ödeyecek.

Değeri ne olursa olsun tek konut vergiden muaf. Birden çok evi olanların da en düşük değere sahip olan evi muaf oluyor.

NEREYE BAŞVURULUR?

Mükelleflerin 1-20 Şubat arasında beyanname vermeleri lüzumiyor. Bu sene 20 Şubat Piyasa gününe denk geldiği amacıyla son gün 21 Şubat oldu. Beyanname amacıyla evvel konutun varolduğu belediyeden bina vergi sayısal değerini gösteren belge (beyanname verdiği sene ve bir evvelki seneye dair) alınması lüzumiyor. Sonrasında taşınmazın varolduğu yerdeki vergi dairesine gidiliyor. Birden çok vergi dairesi belirleme edilen illerde ve ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın varolduğu yerdeki vergi dairesi yetki sahibi kişi olacak.

İNTERNETTEN MÜMKÜN

Beyanname vermesi lüzumen mülk sahipleri, beyannamelerini elektronik ortamda (intvrg.gib.gov.tr) kendileri gönderebilir. Hem de yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalamak amacıyla e-beyanname şeklinde de verebilir. Elektronik ortamın tercih edilmesi halunda, bina vergi  sayısal değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içersinde elden ya da posta yolu ile alakalı vergi dairesine iletilmeli.

KİMLER MÜKELLEF?

Değerli Konut Vergisi’nin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki (hak sahibi), varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler olacak.
Konuta paylı mülkiyet halunda malik olanlar, payları oranında vergi öder.
Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu.

MÜTEAHHİTLERE SATIŞ ŞARTI

Müteahhitler, şimdilik satış ve devrini yapmadığı yeni inşa edilen konutlar amacıyla bu vergiden muaf. Bu muafiyet hakları, arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan taşınmazlar amacıyla de geçerli. Söz hususu taşınmazların kiraya verilmesi ya da sair surette kullanılması halunda muafiyet düşüyor.

EVİMİ SATTIM, YİNE ÖDEYECEK MİYİM?

DKV’de vergi, senelik olarak tahakkuk ettiriliyor. Mesela ilk taksidi şubatta ödediniz ve evinizi nisan ayında sattınız. Ağustos ayında ödenecek taksidin de mükellefi siz oluyorsunuz. Takip eden senede evin yeni sahibi yeni beyanname veriyor.

HANGİ KOŞULLARDA VERİLMEZ?

Değerli Konut Vergisi amacıyla her sene beyanname yenileniyor. Yani geçtiğimiz sene verenler, bu sene tekrar beyanname vermek halunda. Fakat birtakım şartlarda beyanname verilmesine lüzum kalmıyor.

O şartlar şöyle:

Yanan, yıkılan, tamamiyle kullanılmaz duruma gelen ya da vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan ötürü mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

Konutun bina vergi  sayısal değerinin daha ileri senelerde vergi tutarının altında kalması halunda, bu hal belgeleriyle beraber alakalı vergi dairesine bildirilirse alakalı seneye dair beyanname verilmez.

Muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine karşın bu farklılığı bildirmeyen mükelleflerden alınması lüzumen vergi, ce’zalı olarak ve gecikme faiziyle tahsil edilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir