Kategoriler
Genel

VERGİ MUAFİYETİ

835 bin mükellefe vergi mua’fiyeti geldi
Kazançları yalın usulde belirleme edilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi aşağı yukarı 835 bin ufak esnafın gelirleri bu sene ilk kez vergiden istisna edildi.

TBMM’de kabul edilen ve Resmi Gazetenin 26 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan 7338 sasenesi ya’sa ile Gelir Vergisi Kanununda farklılık yapıldı. Bu farklılıkle kazançları yalın usulde belirleme edilen mükelleflerin 1 Ocak Ayı 2021’den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna kılındı. Böylece yalın usule tabi mükellefler 2021 senesi ticari kazançları üzerinden bu sene gelir vergisi beyannamesi vermeyecek.

Gelir Vergisi Kanununa göre kendi işinde çalışan ve senelik kira bedeli 2021 senesi amacıyla büyükşehirlerde 12 bin lira, başka yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan ve aynı sene amacıyla satın aldıkları malları bulunduğu gibi ya da işledikten sonra satanlar yönünden alış tutarı 150 bin lirayı, satış tutarı 240 bin lirayı aşmayan, hizmet işiyle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 76 bin lirayı geçmeyen ufak esnaflar ‘yalın usul’ kapsamında yer alıyor. Basit usul kapsamında olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi aşağı yukarı 835 bin ufak esnaf oluşturulan bu düzenlemeden faydalanarak gelir vergisi ödemeyecek.

İstisna kazançlar gelir vergisi beyan’namesine dahil edilmeyecek
Söz hususu mükellefler istisna kapsamına alınan bu kazançları amacıyla senelik beyan’name vermeyecekleri gibi kira aynısı başka gelirleri amacıyla mart ayında senelik gelir vergisi beyan’namesi vermeleri gerekmesi halinde dahi istisna olan kazançlarını bu beyan’nameye dahil etmeyecek. Kazançları yalın usulde belirleme edilen mükellefler yönünden defter tutulmayacak. Alınan ve verdiği belgelerin kayıtları ‘aracılık ve mesuliyet sözleşmesi’ düzenlenen meslek odası ya da meslek mensupları vasıtasıyla Defter Beyan Sistemi üzerinden tutulacak. Hem de vergi tevkifatı yapılmayacak, muhtasar ve prim hizmet beyan’namesi verilmeyecek yalnız sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanların muhtasar ve prim hizmet beyan’namesi vermesi gerekecek.

Kazançları yalın usulde belirleme edilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) istisna edildiğinden bu mükellefler yönünden KDV Beyan’namesi verilmeyecek. Geçici vergi beyan’namesi de hazırlanmayacak ve geçici vergi ödenmeyecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.